Wessel Park

Kommune: Vestby
År: 2021
Type bygg: Forretningsbygg/leiligheter
Entreprenør: JI Bygg
Hva er levert: Glassfasader, dører og vinduer