Seut Brygge

Kommune: Fredrikstad
År: 2021
Type bygg: Leiligheter
Entreprenør: Backe Østfold
Hva er levert: Dører og vinduer