Furuset Senter

Kommune: Oslo
År: 2021
Type bygg: Bydelssenter/kontorer
Entreprenør: Backe Stor Oslo
Hva er levert: Tak, fasade, dører og vinduer